Member of Soitron Group

Soitron získal certifikát ISO 20000-1

V januári 2012 sa v Soitrone uskutočnil certifikačný audit Systému riadenia IT služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1:2011. Na základe splnenia všetkých požiadaviek certifikačnej normy nám audítorskí pracovníci z TUV NORD odporučili udeliť certifikát pre ITSMS (IT Service Management System, ISO 20000-1). Ide vôbec o prvú certifikáciu podľa novej verzie normy ISO/IEC 20000-1:2011, ktorá vyšla v roku 2011.

Auditom prešiel nielen slovenský Soitron, rovnaké osvedčenie bude udelené aj našej českej pobočke Soitron, s.r.o.

Získanie tohto osvedčenia považuje Soitron za veľký úspech. Podľa oficiálneho zoznamu medzi existujúcich držiteľov certifikátu ISO 20000-1 v súčasnosti patria iba 3 spoločnosti na Slovensku. V Českej republike týmto certifikátom disponuje 23 spoločností.

Názor
Martin Koštial

AT&T

Priebeh školenia hodnotím celkom pozitívne. Školiteľ bol na vysokej technickej úrovni a potrebnú oblasť obsiahol v rámci kurzu dostačujúco, no niekedy bolo ťažšie porozumieť jeho otázke alebo odpovedi na jednotlivé otázky bez dodatočného vysvetľovania. Čo ale zavážilo na nie úplne pozitívnom celkovom hodnotení, bol neprofesionálny prístup na ponúkanom kurze. Konkrétne to bola neschopnosť vybaviť potrebné pomôcky, ktoré sé náplňou kurzu, avšak neboli dostupné. Takisto neprofesionálne hodnotím komunikáciu v rámci firmy, keďže materiály, ktoré mali byť poskytnuté v rámci školenia boli na základe dezinformácií dodané až dodatočne.
(október 2013)