Member of Soitron Group

IPS

Implementing Cisco Intrusion Prevention System

Doba trvania kurzu

4 dni

Nasledujúce termíny školenia
Požiadavky na znalosti

Vedomosti z oblasti operačných systémov WINDOWS a TCP/IP, znalosti v oblasti konfigurácie smerovačov Cisco v rozsahu certifikovaných školení CCNA a vedomosti z oblasti implementácie bezpečnostných politík na smerovačoch Cisco.

Cieľ školenia

Implementácia IPS (Intrusion Prevention System) systému v monitorovacom (promiscuous) a v aktívnom (inline) režime.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Certifikačné skúšky

Predpríprava na skúšku 642-533 IPS.

Obsah školenia
  • Vlastnosti a použitie IPS systému
  • IPS – Modul do Cisco ASA zariadenia AIP-SSM-10, AIP-SSM-20
  • IPS – Cisco Stand-Alone zariadenie IPS-4200
  • Správa IPS systému pomocou textového (CLI) a grafického (IDM) rozhrania
  • Implementácia a konfigurácia senzora, signatúr a alarmov IPS systému
  • Implementácia a konfigurácia IDS (Intrusion Detection System)
  • Sledovanie a zaznamenávanie sieťovej komunikácie v dátových sieťach
Cena bez DPH

2 697,00 €

Prípadné pripomienky prosím píšte na learning@soitron.com. Ďakujeme

Zľavy a novinky

Prosím, zasielajte mi informácie o novinkách a zľavách školiaceho strediska na adresu:

Názor Lucia Krčilová (AT&T)

Účastníčka školenia CCNA Security (SK)

Som veľmi spokojná, výborný školiteľ, dobré sprievodné materiály, pekné a čisté priestory, možnosť parkovania.

Cisco Partner | Learning Associate
Microsoft Gold Certified Parnet | Learning Solutions

SOITRON delivers authorized Cisco training, as a Sponsored Organization of Fast Lane Hungary Kft. as Cisco Learning Solutions Partner.

CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, and Empowering the Internet Generation are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners.