Member of Soitron Group

MOC6232

Databáza Microsoft SQL Server 2008

Doba trvania kurzu

5 dní

Nasledujúce termíny školenia
Požiadavky na znalosti

Pochopenie základných pojmov databáz, skúsenosti s ich návrhom a T-SQL

Cieľ školenia

Naučiť sa vytvoriť priestor na návrh databázových objektov, zaviesť údajové prvky so zabezpečením hodnovernosti údajov a vytvoriť dátovú abstrakciu modelovaného problému s doplňujúcim využitím vlastností Dot Net Framework.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Certifikačné skúšky

Predpríprava na skúšku 70-432 TS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance. Predpríprava na skúšku 70-433 TS: Microsoft SQL Server 2008, Database Development.

Obsah školenia
  • Tvorba databáz a ich súborov
  • Vytvorenie údajových typov a tabuliek
  • Vyladenie výkonu použitím indexov
  • Zabezpečenie hodnovernosti údajov pomocou pravidiel a procedúr
  • Použitie XML
  • Dynamické tabuľky, procedúry a funkcie
  • Podpora Dot Net Framework
  • Riadenie súbežnosti užívateľov transakciami a zámkami
  • Zladenie procesov využitím Service Broker
Cena bez DPH

839,00 €

Prípadné pripomienky prosím píšte na learning@soitron.com. Ďakujeme

Zľavy a novinky

Prosím, zasielajte mi informácie o novinkách a zľavách školiaceho strediska na adresu:

Názor Ľubomír Vacula (NASES)

účastník školenia ICND 2

Už som tu nejaké školenia absolvoval a vždy som bol mimoriadne spokojný, pretože tieto podujatia sa robia veľmi kvalifikovane. Školenia sú potrebné, neslobodno zaostať. V našej firme už máme vybrané aj ďalšie školenia, ale momentálne sme, ako by som povedal – v šetriacom móde.

Cisco Partner | Learning Associate
Microsoft Gold Certified Parnet | Learning Solutions

SOITRON delivers authorized Cisco training, as a Sponsored Organization of Fast Lane Hungary Kft. as Cisco Learning Solutions Partner.

CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, and Empowering the Internet Generation are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners.