Member of Soitron Group

MOC6426

Riešenia overovania a oprávňovania užívateľov [IDA] Windows Server 2008 adresárových služieb

Doba trvania kurzu

3 dni

Nasledujúce termíny školenia
Požiadavky na znalosti

Znalosti na úrovni školenia MOC6424 – Základy adresárových služieb a praktické vedomosti/ skúsenosti s používaním na úrovni školenia MOC6425.Nastavenie a vyladenie Windows Server 2008 adresárových služieb.

Cieľ školenia

Poskytnúť nováčikom vedomosti na zavedenie a nastavenie riešení IDA v celopodnikových prostrediach.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Certifikačné skúšky

Príprava na skúšku 70-640 TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring.

Obsah školenia
  • Prehľad riešení
  • Nastavenie certifikačných služieb
  • Práca s certifikátmi
  • Zavedenie klientskych služieb AD [AD LDS]
  • Nastavenie
  • Prepájanie AD [AD FS]
  • Konfigurácia systémov ochrany prístupov [AD RMS]
  • Údržba riešení
  • Vylaďovanie prístupov
Cena bez DPH

549,00 €

Prípadné pripomienky prosím píšte na learning@soitron.com. Ďakujeme

Zľavy a novinky

Prosím, zasielajte mi informácie o novinkách a zľavách školiaceho strediska na adresu:

Názor Peter Ťapaj (AT&T)

Účastník školenia ICND2

Skúsenosť s Vašou spoločnosťou hodnotím veľmi pozitívne. Od výborného občerstvenia, prístupu až po znalosti a prezentáciu školiteľa.

Cisco Partner | Learning Associate
Microsoft Gold Certified Parnet | Learning Solutions

SOITRON delivers authorized Cisco training, as a Sponsored Organization of Fast Lane Hungary Kft. as Cisco Learning Solutions Partner.

CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, and Empowering the Internet Generation are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners.