Member of Soitron Group

SO001

Úvod do Office365

Doba trvania kurzu

1 deň

Nasledujúce termíny školenia
Požiadavky na znalosti

skúsenosti s používaním/prevádzkou riešení Microsoft Office/Exchange/Lync/Sharepoint

Cieľ školenia

Oboznámite sa princípmi O365, s rozdielmi voči klasickým lokálnym inštaláciám a s výhodami cloud riešení

Učebné materiály

Microsoft O365 ebook: Connect & colaborate virtually anywhere anytime

Obsah školenia
  • Princípy O365 riešenia
  • klient O365 – zmeny užívateľského prostredia
  • Messaging a Publikovanie udajov (sharepoint) – pošta, rýchle správy, stránky oddelení
  • Využitie súčasného prostredia – „on premise“ vs „cloud“
  • Prípadové štúdie a skúsenosti sucasnych zakaznikov
Cena bez DPH

119,00 €

Prípadné pripomienky prosím píšte na learning@soitron.com. Ďakujeme

Zľavy a novinky

Prosím, zasielajte mi informácie o novinkách a zľavách školiaceho strediska na adresu:

Názor Michal Olšovský (AT&T)

Účastník školenia BGP - Configuring BGP on Cisco Routers

Pozitívne hodnotím celý priebeh školenia - školenie bolo výborne zvládnuté tak po materiálnej (študijné materiály, podklady, občerstvenie) ako aj po obsahovej stránke (teória skombinovaná s praktickými ukážkami spolu s reálnymi labmi). Inštruktor vhodne dopĺňal odporúčané oblasti k prebratiu vlastnými poznatkami a poskytol na problematiku širší a ucelený prehľad.

Cisco Partner | Learning Associate
Microsoft Gold Certified Parnet | Learning Solutions

SOITRON delivers authorized Cisco training, as a Sponsored Organization of Fast Lane Hungary Kft. as Cisco Learning Solutions Partner.

CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, and Empowering the Internet Generation are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners.