Member of Soitron Group

UXINTRO

Unix OS Introduction

Doba trvania kurzu

5 dní

Nasledujúce termíny školenia
Požiadavky na znalosti

Nie sú nutné žiadne špeciálne znalosti OS UNIX.

Cieľ školenia

Naučiť účastníkov pracovať v prostredí Unixových systémov, shellu, pochopiť princípy a fungovanie systému a zvládnuť základné administratívne operácie potrebné na zmeny funkčnosti systému.

Učebné materiály

Všetci účastníci dostanú kópie predvádzaných prezentácií.

Obsah školenia
 • Terminológia - kernel, systémové volania, multitasking, multithreading, real-time procesy atď
 • Shelly - popis a typy shellov
 • Systémové účty - užívateľ a charakteristiky užívateľského účtu, skupiny, práca s užívateľskými účtami, vytváranie užívateľských účtov, ich modifikovanie a odstraňovanie
 • Úložiská údajov o užívateľoch - lokálne súbory, NIS, NIS+ a LDAP
 • Prihlásenie sa do systému a profily (login skripty)
 • Premenné shellu a premenné prostredia
 • Základné utility používané v shelloch
 • Systém správy súborov - diskové oddiely, Whole-disk approach a úvod do Volume Managementu (LVM a VxVM), typy RAID, organizácia typov a obsahu FS, typy súborov, prístupové práva, špeciálne súbory a ich vzťah ku kernelovým modulom a HW
 • Utility pre prácu so súbormi
 • Systém správy pamäte - swapping a paging
 • Systém správy procesov - vytváranie procesov, automatické vytváranie procesov (init, runlevelové skripty a inetd), stavy, režimy a atribúty procesov, démonizované procesy a thready
 • Plánovanie procesov, priority a real-time
 • Práca s procesmi, riadiaci terminál
 • Medziprocesová komunikácia - signály, rúry a pomenované rúry, sockety UNIX-ovej a internetovej domény, System V IPC (Message Queues, Shared Memory, Semaphores)
 • Automatické plánovanie úloh, syslog, monitorovacie utility, EMS a STM.
 • Sieťová komunikácia, inetd
Cena bez DPH

819,00 €

Prípadné pripomienky prosím píšte na learning@soitron.com. Ďakujeme

Zľavy a novinky

Prosím, zasielajte mi informácie o novinkách a zľavách školiaceho strediska na adresu:

Názor Miroslav Pavlík (PSS, a.s.)

účastník školenia ICND 1

So školením som bol veľmi spokojný, čo sa týka obsahu aj profesionality školiteľa. Bol ochotný vysvetliť problematiku aj mimo obsahový rámec školenia. Organizácia (prostredie, strava...) boli tiež na veľmi dobrej úrovni.   

Cisco Partner | Learning Associate
Microsoft Gold Certified Parnet | Learning Solutions

SOITRON delivers authorized Cisco training, as a Sponsored Organization of Fast Lane Hungary Kft. as Cisco Learning Solutions Partner.

CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, and Empowering the Internet Generation are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners.