Member of Soitron Group

UXSCRIPT

Unix Scripting

Doba trvania kurzu

4 dni

Nasledujúce termíny školenia
Požiadavky na znalosti

Základná práca bežného používateľa UNIX-ového systému, základné znalosti princípov OS UNIX.

Cieľ školenia

Naučiť účastníkov používať nástroje systému na spracovanie a úpravu dát (ed, sed, awk) a využívať programovacie prvky shellu ako skriptovacieho programovacieho jazyka so všetkými jeho výhodami, tiež pochopiť pozadie procesov a operácií, ktoré shell realizuje.

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

Obsah školenia
  • Úvod do UNIX-u a do Korn shellu, premenných prostredia, login skriptov, správy procesov a medziprocesovej komunikácie a práce so súbormi, presmerovanie vstupov a výstupov, archivery a komprimačné programy
  • Premenné shellu a práca s premennými, špeciálne premenné, možnosti vstupu a výstupu v shelli, metaznaky shellu, regulárne výrazy, pozičné parametre v skripte, substitúcia parametrov, hodnoty príkazov a ich uloženie do premenných, utility pre prácu s textom (sed, awk, tr, cut, paste atď.)
  • Podmienky a logické operátory, cykly, viacnásobné podmienky, viacnásobné voľby, práca s reťazcami, aritmetické operácie, polia, funkcie, interné príkazy shellu a aliasy
  • Spracovanie signálov v skripte, procesy na pozadí, subprocesy a koprocesy
  • Spracovanie textu v textovom editore ed, následné spracovanie streamu v editore sed, spracovanie dát utilitou awk
  • Regulárne výrazy pre ed, sed, awk, grep, egrep a vyhľadávanie v texte/streame
Cena bez DPH

750,00 €

Prípadné pripomienky prosím píšte na learning@soitron.com. Ďakujeme

Zľavy a novinky

Prosím, zasielajte mi informácie o novinkách a zľavách školiaceho strediska na adresu:

Názor Tomáš Bulla (AT&T)

Účastník školenia QOS Implementing Cisco Quality of Service

Školenie QoS - vynikajúce školenie, ktoré splnilo očakávanie v plnom rozsahu, ako po teoretickej stránke, tak aj po praktickej stránke.

Cisco Partner | Learning Associate
Microsoft Gold Certified Parnet | Learning Solutions

SOITRON delivers authorized Cisco training, as a Sponsored Organization of Fast Lane Hungary Kft. as Cisco Learning Solutions Partner.

CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, and Empowering the Internet Generation are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners.