Member of Soitron Group

Soitron podporuje šikovných

11.12.2009

Spoločnosť Soitron, ako krstný otec oceňovania najlepších diplomových prác FIIT STU v Bratislave, podporila študentov Fakulty informatiky a informačných technológii aj tento rok. Pri príležitosti Dňa študentstva odovzdal Generálny riaditeľ Soitron, a.s. Ing. Vlado Šikura symbolický šek pre najlepšiu diplomovú prácu (Ing. štúdium) a najlepšiu bakalársku prácu (Bc. štúdium).

Ocenenými boli Ing. Juraj Michalák a jeho práca Vnorený systém na šifrovanie protokolov aplikačnej vrstvy (pod vedením doc. Ing. Ladislava Hudeca, CSc.) v študíjnom programe Počítačové systémy a siete, v odbore Počítačové inžinierstvo a Bc. Dominik Macko a jeho práca Vizualizácia VHDL modelu (pod vedením Ing. Kataríny Jelemenskej, PhD.) v študíjnom programe Počítačové systémy a siete, v odbore Počítačové inžinierstvo.

Veríme, že Soitron, a.s. aj takýmto spôsobom prispeje k rozvoju talentov na Slovensku a takouto aktivitou podnieti ďalších študentov FIIT STU v snahe k lepším študíjnym výsledkom v oblasti informačných technológii využiteľných v ich ďalšej praxi.