bool(false)
15.07.2013

Úspešná implementácia Cisco Telepresence v Železiarne Podbrezová Group

Spoločnosť Železiarne Podbrezová (ŽP) pôsobí v šiestich krajinách Európy.  Skupina je riadená z Podbrezovej a pre efektívne fungovanie spoločnosti je nevyhnutné, aby mohli jednotlivé pobočky dobre spolupracovať medzi sebou, ako aj s generálnym riaditeľstvom. Geografická vzdialenosť ich pri spolupráci nesmie obmedzovať, a preto práve video riešenie integrované spoločnosťou Soitron zlepšilo a zjednodušilo komunikáciu v rámci spoločnosti.

Požiadavky klienta

  • Modernizácia siete video-konferenčných miestností pripájajúcich pobočky v 6 európskych krajinách, v ktorých spoločnosť pôsobí
  • Zabezpečenie efektívnej komunikácie medzi generálnym riaditeľom a pobočkami
  • Využitie existujúceho systému video-konferenčných zariadení

Naše riešenie

  • Cisco TelePresence Management Suite
  • Koncové zariadenia Cisco v dvoch kategóriach (personálne TP a TP pre konferenčné miestnosti)

Výsledok

Efektívna komunikácia medzi generálnym riaditeľstvom, vedením pobočiek a technickými tímami

Prepojenie medzi 15 lokalitami a centralizovaná správa s možnosťou reportingu

Prepojenie pôvodných video zariadení do novej video siete

Možnosť zdieľania prezentácií, video prenosov v HD kvalite, či multibod hovorov v počte až 4 lokalít súčasne

Škálovateľné riešenie s možnosťou rozšírenia na ďalšie lokality

Ján Gaboň

Operation Manager, ŽP Informatika s.r.o. (*projekt bol realizovaný v roku 2012)

Počas prípravy a samotnej realizácie projektu sa potvrdilo, že spoločnosť Soitron ako držiteľ certifikátu ITSM má procesy pre riadenie IT služieb reálne zavedené aj v praxi. Od prípravy obchodnej ponuky, implementáciu technológie, technickej podpory až po služby service desku.