bool(false)
22.08.2017

Unikátne riešenie zjednocujúce dva nekompatibilné systémy – IT SMART+

Keď si jedna z najväčších chemických firiem na svete vybrala Hewlett Packard Enterprise (HPE) ako Managed Services partnera, pre HPE to znamenalo dokončiť vysoko komplexnú, full-servisovú globálnu integráciu bez akejkoľvek technickej podpory zo strany klienta. Soitron spolupracoval na projekte v mene HPE a úspešne čelil tejto výzve od začiatku až do konca.

požiadavky

  • Integrovať HP Service Manager (HPSM) s existujúcim SAP systémom, ktorý aktuálne využíval klient HPE – dva nekompatibilné systémy neschopné spolu komunikovať.
  • Veľký dôraz bol kladený na zachovávanie údajov, dostupnosť, šifrovanie a kontinuitu služieb.
  • Vytvoriť alternatívne riešenie, ktoré dokáže efektívne vyriešiť vzniknuté problémy.

toto riešenie ukázalo, ako vieme:

  • Integrovať viacero platforiem bez akéhokoľvek negatívneho vyplyvu na biznis.
  • Prepojiť nekompatibilné systémy tak, aby dokázali spolupracovať.
  • Pracovať na zložitých a náročných projektoch, pričom je schopný dodržať veľmi prísne stanovené termíny.
  • Riešiť problémy na najvyššej možnej úrovni.
  • Vyvinúť škálovateľné riešenie pre ľubovoľný objem transakcií.

výsledky

IT Smart+ - nová unikátna služba, ktorú Soitron ponúka podnikom, ktoré čelia podobným výzvam.

Riešenie je dostatočne flexibilné aby umožnilo rôznorodým systémom vzájomnú interakciu.

Riešenie, vďaka ktorému je zabezpečená realizácia projektu načas.

Systém, ktorý dokáže spracovať transakcie akéhokoľvek objemu v štandardizovanom rámci.